Akupunktio

Kiinalainen lääketiede on nimitys Kiinasta peräisin olevalle hoitoperinteelle, jonka taustalla vaikuttaa erilainen, kokonaisvaltaisuutta ja asioiden yhteyksiä tarkasteleva ihmiskuva. Kiinassa kiinalaisen lääketieteen käytetyimmät hoitomenetelmät ovat: yrttilääkintä, akupunktio, moxibustio (moksa), kuppaus ja erilaiset hierontamuodot.

 Kiinalainen lääketiede näkee kehon sairaudet ja vaivat pitkälti erilaisina epätasapainotiloina, joita hoidon avulla lähdetään korjaamaan. Hoito yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa antavat hyviä hoitotuloksia. Kiinalaista lääketiedettä on tutkittu paljon ja sitä käytetäänkin useimmissa maissa rinnakkain länsimaisen lääketieteen kanssa. 

Naisten vaivat

Yksi yleisimpiä vaivoja, joiden vuoksi hoitoon hakeudutaan on kuukautiskivut sekä hedelmällisyyshaasteet. Akupunktiolla on saatu hyviä hoitotuloksia naisten erilaisiin terveyshaasteisiin. 

Kehossa vaikuttavat toiminnot nähdään erilailla kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta tarkasteltuna. Siksi epätasapainotiloja voidaan hoitaa, vaikka länsimainen lääketiede ei olisi löytänyt terveyshaasteisiin vastausta. Hoidon alkuun tehdäänkin kattava haastattelu, jonka jälkeen kuunnellaan pulssi sekä katsotaan kieli. Tämä kertoo kehon tasosta katsottuna omaa kertomustaan siitä, mitä pitäisi hoitaa.

Akupunktion käyttösuositukset Suomessa

Käypä hoito -suosituksissa mainitaan akupunktio seuraavien sairauksien ja/tai oireiden tehokkaana tai potentiaalisesti tehokkaana hoitona:

  • Polvi- ja lonkkanivelrikko [2]

  • Alaselkäkipu [3]

  • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet [4]

  • Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD) [5]

  • Olkapään jännevaivat [6]

  • Niskakipu (aikuiset) [7]

  • Akupunktio migreenin estohoidossa [8]

  • Traumaperäinen stressihäiriö (akupunktio mainittu kokeellisena hoitona) [9]

Kivun hoitosuositukset

Kroonisen kivun kanssa elää noin joka viides työikäinen suomalainen ja pelkästään selkäsairauksista johtuvia kustannuksia (esim. sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkkeitä) maksettiin vuonna 2013 jopa 469 miljoonaa euroa. Kyseessä on siis kansantaloudellisesti merkittävä ongelma.

Kivun lääkehoidolla on tutkitusti huomattavia sivu- ja haittavaikutuksia. Monissa, erityisesti kroonisissa kiputiloissa lääkehoidolla ei välttämättä saavuteta potilaalle riittävää kivunlievitystä ja täten riittävää hoidon vastetta. On myös ihmisryhmiä, mm. raskaana olevat henkilöt tai tietyistä kroonisista sairauksista kärsivät, jotka eivät voi käyttää kipulääkitystä. Toisinaan myös toimivaksi havaittujen lääkkeiden määrä saattaa olla vähäinen.

Akupunktiota käytetään laajasti kipupotilaiden hoidossa ja se onkin tehonsa sekä turvallisuutensa puolesta varteenotettava hoitomuoto kivun hoitamiseen. Suomen käypä hoito suosituksissa todetaan, että "lääkkeettömät hoidot ovat kivun hoidon perusta, ja niitä tulee käyttää aina, kun se on mahdollista". Suomessa akupunktiota voitaisiin hyödyntää paremmin, varsinkin jos se olisi laajemmin tarjolla terveydenhuollon piirissä.

Tutkimukset lähteineen Finnacun sivuilta https://finnacu.fi/akupunktion-tietopaketti/kayttosuositukset/